Ohjausryhmä

Jäsenet:

Esa Näätänen, ohjausryhmän puheenjohtaja
aluepäällikkö, Teknologiateollisuus ry  

Tatu Kärkkäinen 
tuotantojohtaja, Ratesteel Oy

Jari Sistonen                                                              
toimitusjohtaja, U-Cont Oy

Pirjo Janhunen
QM Development Manager, Andritz Oy  

Juha Nissilä
Henkilöstöpäällikkö, Stora Enso Oy 

Satu Marjo
VP Operations, Junttan Oy

Jan Blomberg                                                               
Yksikön päällikkö, Pohjois-Savon ELY-keskus

Katja Niiranen
Pojektijohtaja, Navitas Kehitys Oy

Birgitta Kankaanpää                                                       
Rehtori, Savon koulutuskuntayhtymä
                                                                                                                 
Jukka Pasanen                                                               
koulutuspäällikkö, Savon koulutuskuntayhtymä                                                                                  

Esa Jääskeläinen                                                          
Tutkimus- ja kehityspäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy                                 

Jarmo Walli                                                                   
Koulutusjohtaja, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Varajäsenet:

Jarmo Saastamoinen
talous- ja laatujohtaja, Ratesteel Oy

Petteri Heimonen
Toimitusjohtaja, Pettersteel Oy

Päivi Halonen
Palvelujohtaja, osaamisen kehittämispalvelut, Pohjois-Savon TE-toimisto

Ilkka Kemppainen
Koulutuspäällikkö, Savon koulutuskuntayhtymä

Kai Kärkkäinen
TKI-asiantuntia, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

Jarkko Ruotsalainen
Koulutuspäällikkö, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Asiantuntijana ohjausryhmässä toimii hankkeen valvoja, yritysasiantuntija Sari Marttila Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

Ohjausryhmän esittelijänä toimii Projektipäällikkö Hannu Miettinen ja sihteerinä projektisihteeri Eija Latosuo.

Toteuttajien yhteystiedot:
Savon koulutuskuntayhtymä, projektipäällikkö Hannu Miettinen, 044 7854211
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy TKi-asiantuntija Petteri Heino 044 7856759
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä projektikoordinaattori Jarkko Ruotsalainen 040 1778536