Kehittämisteemat

Hankkeen ideana on järjestää teknologia-alan yrityksille kohdennettuja koulutuksia ja tehostaa niiden vaikuttavuutta koulutuksen jälkeen toteutettavissa kehitysprojekteissa. Koulutukset ja projektit kohdistetaan viidelle kehitysteemalle, joiden aiheet on johdettu alueen teknologiateollisuuden tarpeista. Kullakin kehitysteemalla on oma toteutusryhmä, jossa on osallistujia kaikista toteuttajista sekä yrityksistä. Myös oppilaitosten opiskelijat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kehittämishankkeisiin. Kunkin kehitysteeman painotukset löydät seuraavien linkkien takaa.

Tuotteiden ja tuotannon kehittäminen

Robotiikan soveltaminen piensarjatuotantoautomaation kehittämisessä

Hitsausteknologia ja – automaatio

Energiateknologian osaamisen kehittäminen

Toimialan vetovoimaisuuden kehittäminen

Pk-yritysten kyvykkyys kehittää tuotteisiin uutta kilpailuetua sekä parantaa tuotannon ohjattavuutta ja -ohjausta verkostoissa ovat ”Tuotteiden ja tuotannon kehittäminen” -teeman koulutustoimenpiteiden keskiössä. Koulutukset sekä niihin liittyvät yritysprojektit keskittyvät digitaaliseen tuotesuunnitteluun, lean-filosofian ja -työkalujen hyödyntämiseen, tuotteen ja tuotannon simulointiin sekä ICT:n hyödyntämiseen tuotannon ja toimittajaverkostojen ohjauksessa. Toimet voivat siis kohdistua yksittäisen tuotteen kehittämisestä jopa yrityksen koko toimintamallin uudelleensuunnitteluun, jossa päämääränä on viiveetön ja pysähtymätön tuotannon virtaus.