Valtek vetovoimaisuuden parantaminen

Valmistavan teollisuuden vuosia kestäneen taantuman jälkeen teollisuuden toimialalla tapahtunut muutos yhtäjaksoiseen kasvuun on johtanut siihen, että maakunnassa on hyvin tarjolla avoimia työpaikkoja. Kasvun vaikutukset näkyvät osaavan työvoiman saatavuuden heikkenemisenä hankkeen toiminta-alueella. Teollisuusalojen koulutuksen kiinnostavuus on vähäistä pitkään jatkuneen taantuman aiheuttaman toimialan epävarmuuden vaikutuksesta.

Hankkeella tiedotetaan hakeutumisvaiheessa oleville nuorille ja aikuisille ammatinvalintaa suunnitteleville teollisuusalojen tarjoamista työ- ja koulutusmahdollisuuksista. Tavoitteena on jakaa ajantasaista tietoa yritysten ja oppilaitosten tarjoamista mahdollisuuksista sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua toimialan työpaikkoihin ja koulutuksiin.

Hankkeelle on muodostettu Imago-työryhmä, jonka tehtäviin kuuluu konkreettisten keinojen jalkauttaminen vetovoimaisuustyöhön hankkeen toiminta-aikana. Hankkeen keskeinen tavoite on imagotyön juurruttaminen koulutusorganisaatioiden, elinkeinoelämän ja työvoimaviranomaisten yhteiseksi tavoitteelliseksi toiminnaksi, joka jatkuu myös hankkeen päätyttyä.

 

AJANKOHTAISTA: