Yrityslähtöisten opetusmenetelmien kehittäminen

Työelämässä toiminnan nopeat muutokset tuovat haasteita osaamisen lisäämiselle ja henkilökunnan kouluttautumiselle. Kouluttautumiselle on tarve, mutta toteutus voi olla haastavaa projektimaisen työn, kansainvälisen liikkuvuuden tai esimerkiksi päivittäisten työtehtävien organisoinnin asettaessa työn priorisointia. Hankkeessa kehitetään yrityslähtöistä pedagogiikkaa ja edistetään yritysten mahdollisuuksia lisätä osaamistaan kouluttautumalla.

Yrityslähtöisessä pedagogiikassa on tärkeää tunnistaa yritysten tarpeet osaamisen lisäämisessä sekä valmiudet toteuttaa kouluttautumista ja oppimisen edistämistä myös liiketoiminnan vaatimien työtehtävien ohessa. Hiljaisen tiedon hyödyntämisen mahdollisuus on myös yksi tärkeä osa toiminnan kehittämistä ja tiedon siirtymistä. Osaamisen lisäämisen vaikutukset ulottuvat koko toimitusketjuverkostojen kehittymiseen ja kilpailukykyyn. Hankkeessa pedagogiikkaa mietitään lähtökohdista, jotka edistävät yrityksen ja verkoston toimintaa sekä yritysten mahdollisuutta osallistua koulutuksiin. Hankkeessa tutustutaan yritysten tuotanto- ja toimintaympäristöihin ja koulutustarpeeseen sekä kerätään tietoa oppimisympäristöjen mahdollisuuksista niin yrityksissä kuin koulutusorganisaatioissakin. Koulutusten tavoitteena on lisätä yritysten osaamista ja kouluttaa yrityksiin valmentajia, mikä edesauttaa oppimisprosessia ja opintojen suorittamista.

Yrityslähtöisen pedagogiikan tärkeänä edistäjänä on hyödyntää oppimisympäristöjä ja opetusmenetelmiä, jotka edesauttavat mahdollisuutta kouluttautua. Koulutusta toteutetaan lähiopetuksena ja monimuotokoulutuksena, mutta painotetaan digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämistä. Hankkeessa tutustutaan erilaisiin verkko-opetusmenetelmiin ja digitaalisiin työkaluihin sekä toteutetaan koulutuksia tavalla, mikä palvelee yritysten oppimista.